PRIVACYBELEID

 

1. Informatie over de verwerking verantwoordelijke:

De verantwoordelijke over de verweking van de gegevens via de websites www.fitburner.com (hierna de “website” of de “Site”) verzameld is EWALU LANI LTD., Maatschappelijke zetel te 84 NORTHUMBERLAND ROAD, DUBLIN, 4 D04 PY94, IERLAND, addiscombe road en ingeschreven in het Handelsregister van dublin. Hierna EWALU LANI LTD.

U kunt voor alles met betrekking tot dit PRIVACYBELEID contact opnemen met EWALU LANI LTD. via het e-mailadres: info@fitburner.com

 

2. Doel van het verwerken van de persoonsgegevens:

2.1 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Bij EWALU LANI LTD. verwerken we via de website de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Om de contractuele relatie te onderhouden en de behandeling, het beheer, de informatie en de verlening van diensten in het geval van contractueel vastgelegde goederen en diensten die via de website worden aangeboden.

b) Om informatie te sturen die werd gevraagd via de formulieren.

c) Om u aanbelangende commerciële meldingen te sturen over reclame en/of promoties.

d) Om u nieuwsbrieven te sturen met informatie, nieuwigheden en actualiseringen van onze diensten en de sector in het algemeen.

2.2 Hoe lang worden deze verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verkregen persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de handelsrelatie blijft bestaan of tot de klant verzoekt ze te verwijderen en gedurende de termijn waarin er wettelijke aansprakelijkheid kan worden afgeleid uit de verleende diensten.

 

3. Legimitatie: Op basis van de volgende rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 1. Het contractueel vastleggen van diensten en/of het vragen van informatie van de diensten die EWALU LANI LTD. aanbiedt, waarvan de algemene voorwaarden ter beschikking moeten worden gesteld vóór het contractueel vastleggen.
 2. Ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en vrije toestemming, waarbij we u informeren door het onderhavige privacybeleid ter beschikking stellen. Als u ermee instemt, kunt aan de hand van een verklaring of duidelijke bevestigen, zoals het aanvinken van een daartoe voorziene vakje, nadat u het gelezen hebt. 

We kunnen uw verzoek niet behandelen als u ons foute, geen of onvolledige gegevens verschaft, waardoor het volkomen onmogelijk is u de gevraagde informatie te verschaffen of de diensten contractueel vast te leggen.

Alle gebruikers geven uitdrukkelijk toestemming om om het even welke persoonlijke informatie, verschaft aan de site van EWALU LANI LTD., te gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden van de persoonlijke informatie:

 • Communicatie: We beantwoorden opmerkingen en vragen die u ons bezorgt via de Site, zowel online als door een verzoek om te registreren als een gesprek. Hieronder valt communicatie via mail of telefonische communicatie.
 • Directe marketing en promotie: Op het moment dat wij persoonsgegevens vragen voor promoties en marketing, bieden we doorgaans de mogelijkheid om te kiezen waarvoor uw persoonsgegevens moeten worden gebruikt. Het doel van deze dienst is om u de vooraf door u online verzochte informatie te verschaffen of u algemene informatie te verschaffen over de diensten van EWALU LANI LTD.
 • Personeelsselectie (Recruitment): Op het moment dat u online een sollicitatie bezorgt, zullen persoonsgegevens of de gegevens van uw CV hiervoor gebruikt worden, waaronder het met u contact opnemen via e-mail, telefoon of gewone post. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u zich registreert op onze Site en uw gegevens geactualiseerd houdt. Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw CV worden in bestanden van EWALU LANI LTD. bewaard tenzij u ons anders aangeeft. Dit om rekening te houden met toekomstige werkaanbiedingen.
 • Leveranciers en partners: Op sommige sites van EWALU LANI LTD. is het mogelijk voor externe leveranciers om zich te registreren om producten van EWALU LANI LTD. te leveren en diensten te verlenen. De persoonsgegevens die hiermee verband houden worden gebruikt om de transactie met de leverancier te verwezenlijken en/of voor andere formaliteiten.
 • Onderhoud van de website en houden van tevredenheidsbevragingen: Om deze site te verbeteren en onderhouden worden uw persoonsgegevens en menig gebruikt. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om bevragingen te houden met betrekking tot de tevredenheid van de klanten.

Samenstelling van statistische gegevensgroepen met betrekking tot het gebruik van de site.

 

4. Ontvangers:

Gegevens die niet tot EWALU LANI LTD. behoren, worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit verplicht is bij wet.

Derden, die ons diensten verlenen waarvoor logischerwijs toegang nodig is tot uw persoonsgegevens, kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens met betrekking tot u voor één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

Via formulieren verschafte persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van EWALU LANI LTD. te verlenen en om informatieve of commerciële mededelingen te sturen via de, door de onderneming voorziene, tool. Hierdoor worden de gegevens doorgestuurd naar de servers die onze onderneming gebruikt. De gebruiker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor door het onderhavige privacybeleid te aanvaarden.

 

5. Rechten:

U heeft het volle recht, om als betrokkene die ons persoonsgegevens heeft verschaft, bevestiging te ontvangen of EWALU LANI LTD. uw persoonsgegevens verwerkt. U bent concreet gerechtigd om de volgende rechten uit te oefenen die de voorschriften rond gegevensbescherming u toekennen, in overeenkomt met de hierin bepaalde:

 • U kunt uw recht op de OVERDRAAGBAARHEID van de gegevens uitoefenen in bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie.
 • U kunt het recht op BEZWAAR tegen verwerking van uw gegevens uitoefenen in bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie.
 • Recht op BEZWAAR tegen het versturen van mededelingen.
 • U kunt de BEPERKING VAN DE VERWERKING van uw gegevens aanvragen in bepaalde omstandigheden, in welk geval we ze enkel bewaren om eventuele klachten in te stellen of ons ertegen te verdedigen.
 • U kunt uw recht op VERWIJDERING van de gegevens uitoefenen wanneer de gegevens o.a. niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • U kunt uw recht op RECHTZETTING van onjuiste gegevens uitoefenen.
 • U kunt uw recht op INZAGE van uw persoonsgegevens uitoefenen.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schrijven te richten op het postadres en/of de e-mail in punt “1. Informatie over de verwerking verantwoordelijke".

Bij schending van zijn rechten heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij het Nederlands Agentschap voor Gegevensbescherming.

 

COOKIES BELEID 

Er is een mogelijkheid dat EWALU LANI LTD. via haar site informatie verzameld aan de hand van click trails en cookies. Alle informatie die op deze manier verzameld werd blijft anoniem. In samengevoegde vorm worden deze gegevens exclusief gebruikt om de herkomst van het verkeer en het volume van gebruikers van onze website te achterhalen en ontwikkelen. Een voorbeeld van het gebruik van een cookie is wanneer het wordt gebruikt om u te herinneren aan uw toegangsinformatie (login) als u de optie “herinneren” selecteer wanneer u deze informatie invult. U hebt de mogelijkheid om geen cookies via onze website te ontvangen als u dat wenst. U kunt uw browser zo instellen dat ze deze weigeren of u kan een melding krijgen wanneer u cookies ontvangt zodat u dit kan weigeren.